גולדמן מיון והשמה
דAS
SX\ZX\ZX\ZX\ZX\Z
מה השעה ?
זדג
שדג
לתוצאות
תוצאות סקר מה השעה ? [3 משתתפים]
זדג67%
שדג33%


© כל הזכויות שמורות לגולדמן מיון והשמה
טקטס אזור חופשי תחתון
דגכ דכד גכדגכ דגכ דגכד
דרונט בניית אתרים